.

Print
PDF


Liceul Teologic Baptist din Reșița a luat ființă în anul școlar 1995-1996, iar din anul 2000 funcționează ca și unitate școlară cu personalitate juridică, fiind o instituţie de învăţământ care îşi pro-pune să promoveze o educaţie modernă multiculturală, funda-mentată pe valori şi principii creştine, dorind să ofere tuturor preşcolarilor şi elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce priveşte:
- Formarea academică
- Formarea şi modelarea caracterului
- Stimularea şi dezvoltarea creativităţii

La ceas aniversar vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea, ocrotirea, mila Sa care s-au revărsat peste noi în acești 20 de ani, dar și pentru oamenii pe care i-a folosit în lucrarea Sa.

PROF. ALEXANDRU SZUCS, DIRECTOR


[fotografii deschidere aniversare]

[fotografii seara absolventiilor]

[fotografii serviciul aniversar - Biserica Crestina Baptista Nr. 1 Resita]VA INVITAM SA PARTICIPATI LA:

1. Conferinta cadrelor didactice, Resita,  9 aprilie 2016 - eveniment cu caracter internațional

2. Concurs International "Vreau o scoală ca acasă" (martie – mai 2016) pentru elevii din învătământul prescolar si primar


Doneaza 2%

din impozitul anual pentru ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA

[descarcă formularul]


EXAMENE NATIONALE 2016

1. Simulare BACALAUREAT, clasele a XI-a și a XII-a, SESIUNEA FEBRUARIE 2016
7 martie 2016 Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
9 martie 2016 Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
10 martie 2016 Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
18 martie 2016 Afişarea rezultatelor

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
30 mai 2016 - Limba română
31 mai 2016 - Matematică
2 iunie 2016 - Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
6 iunie 2016 - scris - Limba română
7 iunie 2016
- citit - Limba română
- scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale
8 iunie 2016 - Matematică
9 iunie 2016 - scris - Limba maternă
10 iunie 2016 - citit - Limba maternă

4. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasa a VI-a
2 iunie 2016 Limbă şi comunicare
3 iunie 2016 Matematică şi Ştiinţe ale naturii
5. Bacalaureat 2016, sesiunea iunie-iulie 2016
30 mai – 3 iunie 2016
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
13 - 15 iunie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română– proba A
21 – 24 iunie 2016
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie - 1 iulie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie 2016
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2016
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2016
Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2016
Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2016
Afişarea rezultatelor finale
6. Evaluare Națională - 2016 - clasa a VIII-a
15 - 17 iunie 2016 Înscrierea la evaluarea naţională
17 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
27 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă
28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
29 iunie 2016 Matematica - probă scrisă
1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
2-4 iulie 2016 Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

7. Examen de titularizare
- 13-20 mai 2016  înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2016, la inspectoratele şcolare;
- 30 mai-1 iulie 2016 organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
- 20 iulie 2016 desfășurarea probei scrise;

Lista posturilor/catedrelor complete/incomplete vacante pentru anul școlar 2016-2017 la Liceul Teologic Baptist Reșița

8. Examen de definitivat
-
4 august 2016 susținerea probei scrise

 

Personalul liceului in anul scolar 2015-2016

Personalul angajat al Liceului Teologic Baptist Resita in anul scolar 2016-2017.

Concurs - post supraveghetor de noapte

Liceul Teologic Baptist organizeaza in data de 25.05.2016 concurs pentru ocuparea unui post de supraveghetor de noapte pe perioada nedeterminate - 1 norma.

Rezultate simulare Bacalaureat 2016

TEMATICA PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

AN ȘCOLAR 2016-2017

1. Care este structura Noului Testament ?

2. Cine au fost profeții : Ilie, Isaia, Daniel

3. Care sunt cele nouă fericiri conform Evangheliei după Matei ?

continuare...

Oferta educationala clasa a IX-a

Oferta liceului:

-cazare în internatul şcolii
-studiul disciplinelor specifice profilului liceului: Noul Testament, Vechiul Testament, Istoria Creştinismului, Doctrine Biblice şi Muzică bisericească
-activităţi educative organizate prin şcoală şi Biserică
-parteneriate cu licee, la nivel local, naţional, internaţional
-programul educaţional internaţional "Mai întâi caracterul"
-dotare materială adecvată
-cadre didactice calificate, tinere, perseverente, cu spirit de echipă
-o atmosferă familială, preocupare constantă pentru elevi şi diversele probleme ale acestora, în spirit creştin
-vizite şi excursii
-ansambluri corale şi sportive
-club de şah
-parteneriat cu Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine

Calendarul admiterii:

21-22 mai 2015 -  Eliberarea fișelor pentru înscrierea la proba ed aptitudini de către școala de proveniență

25-26 mai 2015 - Înscrierea pentru probele de aptitudini

27-30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini

1 iunie 2015 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

3 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale ale admiterii în urma Evaluării Naţionale

continuare...

 

Utilizatori Online

We have 1 guest online

Inscrieri

Înscrierea în învăţământul primar 2016

În anul şcolar 2015-2016 vor funcţiona 3 clase pregătitoare:

- sediul liceului (Reşiţa, Aleea Tineretului, nr. 9) – 20 locuri

- secţia Bocşa(Bocşa Vasiova, str. Horea, nr. 14) – 25 locuri

- secția Moldova Nouă(Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25) – 20 locuri

[ mai multe detalii ]

Evenimente

Evenimente semestrul al II-lea, an școlar 2015-2016

1. Corul liceului la Biserica Baptistă din Anina, 28 februarie 2016

2. Corul liceului la Biserica Baptistă nr. 1 Reșița, 3 martie 2016

3. Olimpiada județeană de religie, 5 martie 2016, ora 10.00

4. Conferința națională a directorilor ACSI  - 24-26 martie 2016, Surduc

5. Conferința cadrelor didactice, Reșița, 9 aprilie 2016

6. Concursul Internațional "Vreau o școală ca acasă"

7. Festivalul Coral Național "Soli Deo Gloria", 15-16 aprilie 2016(cuprins în Calendarul MENCȘ)

8. Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun !”, 18-22 aprilie 2016

9. Campionatul de Fotbal Cupa Prietenie, Suceava, 22 - 23 aprilie 2016(cuprins în Calendarul MENCȘ)

10. Olimpiada Națională de  Religie – AER, Oradea,  20 - 22 aprilie 2016

11. Concurs discipline teologie - Cultul Baptist, Oradea, 20 - 22 aprilie 2016(cuprins în Calendarul MENCȘ)

12. Vacanța de primăvara,  25 aprilie – 3 mai  2016

13. Aniversarea LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA LA 20 DE ANI

(an școlar 1995-1996  - 2015-2016 ) 13-15 mai 2016

- vineri, deschidere aniversare școală + expoziție concurs internațional

- sâmbătă, ora 17.00, întâlnirea absolvenților

- duminică, ora 17.00, serviciu divin aniversar

14. Vizită tinerilor din Asociația "Hoffnung fur eine neue Generation" Germania

15. Olimpiada Biblică pentru copii si tineret, 11 iunie 2016

16. Festivitatea de premiere

Moldova Nouă, duminică, 19.06.2016, ora 10.00

Bocșa Vasiova, miercuri, 22.06.2016, ora 17.00

Reșița, vineri, 24.06.2016, ora 9.30